Nové, či ojazdené. Každé auto potrebuje PZP

Či už ojazdené alebo nové - potrebujete poistenieKúpili ste si práve nového dvojkolesového tátoša alebo ste kvôli domácnosti zainvestovali do prípojného vozíka? Nezabúdajte, že aj na ne a nielen na automobil sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Vyhýbať sa jej teda nie je veľmi rozumné. V súčasnosti je uzavretie tohto poistenia aj veľmi jednoduché. Na slovenskom trhu pôsobí spolu 11 poisťovní, ktoré ho ponúkajú. Všetky disponujú nielen kamennými pobočkami, ale žiadosť o PZP môžete vyplniť aj online. Zároveň nie je problém obrátiť sa na niektorého zo sprostredkovateľov, ktorí na jednej stránke disponujú údajmi z viacerých, resp. všetkých poisťovní. Je len na vás, ktorý zo spôsobov je pre vás pohodlnejší.

Ako požiadať o PZP?

Online

Dnešná doba prináša so sebou nové možnosti v oblasti predaja, ktoré sa týkajú aj povinného zmluvného poistenia. Uzatvorenie PZP online je už úplne bežné a poskytujú ho všetky poisťovne, a to aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Znamená to, že už nemusíte kvôli najvýhodnejšej ponuke osobne navštíviť každú jednu pobočku poisťovne a nechať sa presviedčať zamestnancami, že práve to ich poistenie je najlepšie. Jednoducho len vyplníte formulár, napr. aj na stránke uzavripzp, z pohodlia vášho kresla si porovnáte všetky dostupné ponuky vypracované presne pre vás a pre vaše vozidlo a máte dostatok času na to, aby ste si vybrali medzi nimi tú najvýhodnejšiu, či už z pohľadu ceny alebo aj iných ponúkaných výhod. Ak ste sa rozhodli pre možnosť online požiadania o poistku, my vám odporúčame uzavrieť PZP na uzavripzp.sk.

Usaďte sa za počítač a nájdite najlacnejšie riešenieSamozrejme, tak ako v prípade predaja spotrebného tovaru cez internet, aj predaj zákonného poistenia online má svoje pravidlá. Tieto sú spísané v Občianskom zákonníku. Najviac by ste si mali dávať pozor na pojmy platnosť a účinnosť poistenia. Často krát si totiž klient myslí, že hneď po uzatvorení poistky, teda vyplnením objednávkového formulára, je poistený a nemusí sa ničoho obávať. Je síce pravda, že vaše poistenie je už aj takto platné a vy sa môžete preukázať pri kontrole takýmto dokladom. No v prípade zavinenia nehody by vám len platnosť poistenia nepomohla. Je nevyhnutné, aby bolo už aj zaplatené. Inak by poisťovňa síce vyplatila spôsobenú škodu tretej strane, no následne by ju vymáhala od vás. Preto pamätajte na to, že po uzavretí PZP by ste ho mali aj čo najrýchlejšie zaplatiť, aby ste boli plne krytí.

Pri predaji PZP cez internet platia aj trochu iné pravidlá, čo sa týka ukončenia, resp. odstúpenia od zmluvy. Bez udania dôvodu máte možnosť odstúpiť od zmluvy PZP do 7 dní. Vypovedať poistnú zmluvu môžete podľa zákonníka do dvoch mesiacov od začiatku poistenia.

Osobne

Ak nie ste zástancom moderných technológií a máte radšej osobný kontakt, povinné zmluvné poistenie na vaše vozidlo samozrejme môžete uzavrieť aj priamo na pobočke. Tento spôsob patrí k najstarším a teda aj klasickým spôsobom. Jeho nespornou výhodou je, že pracovníka na pobočke sa môžete opýtať na všetko, čo vás zaujíma a odpovede máte okamžite. Taktiež všetky formality budete mať vybavené hneď, zamestnanec vám poskytne aj bielu kartu, ktorú by ste si pri uzatváraní online museli vytlačiť samy. Nevýhodou je, že pri porovnávaní cien poistenia takto strávite množstvo času. Navštíviť osobne všetky pobočky je veľmi zdĺhavé, najmä ak nebývate v meste, kde sa nachádzajú všetky pobočky jednotlivých poskytovateľov.

Telefonicky

Ak vám viac vyhovuje telefonický kontakt, nie je problém. Po telefóne si zistíte všetky ponuky poisťovní a ak sa rozhodnete pre tú najlepšiu, taktiež ju telefonicky môžete aj uzavrieť. Výhodou je, že pracovníka poisťovne na linke sa môžete opýtať na všetko ohľadom PZP a odpovede budete mať hneď. No musíte rátať s tým, že telefonáty budú samozrejme spoplatnené a váš účet za telefón by teda mohol byť vyšší.

Budete musieť zaplatiť pokutuČo sa stane, ak nebudete mať uzavreté povinné poistenie?

Teraz si ukážeme na jednoduchých modelových príkladoch, čo vás čaká, ak nemáte uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

 1. Dostali ste sa do nejakej dopravnej nehody, pričom nemusí ísť o nič závažné, ale povedzme len o obyčajné ťuknutie áut. S druhým vodičom ste sa nedohodli na zavinení nehody a tak ste privolali policajnú hliadku. Polícii však budete musieť predložiť všetky doklady, nielen vodičské oprávnenie a technický preukaz vozidla, ale aj tzv. bielu kartu, čiže potvrdenie o platnom poistení auta. Keďže vy ste však poistenie auta podcenili a neuzavreli, celá suma za škodu ostane na vašich pleciach. Limity poistného plnenia sa pritom na Slovensku pohybujú vo výške 5 miliónov eur za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení a 1 milión eur za škodu vzniknutú poškodením alebo zničením veci. Zároveň však budete obvinený z porušenia zákona, teda využívania motorového vozidla bez uzavretia zákonného poistenia, pričom pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 3320 €.
 2. Nemáte uzatvorené povinné zmluvné poistenie a ani ste sa nestali súčasťou žiadnej dopravnej nehody. Možno takto jazdíte už dlhšiu dobu a myslíte si, že ste v bezpečí a ušetrili ste peniaze za poistku. No mali by ste vedieť, že všetkých dlžníkov registrujú okresné úrady, odbor dopravy a taktiež Slovenská kancelária poisťovateľov. Títo zároveň aj vymáhajú dlžné poistné, takže vám samozrejme zaúčtujú aj pokutu za omeškanie. Ako sme už spomínali vyššie, pokuta za neuzavreté PZP sa môže pohybovať až do sumy 3320 €.
 3. Posledným príkladom je, že ste sa dostali do škodovej udalosti, poistenie ste uzavreli, no buď meškáte s platením alebo ste ho ešte po uzavretí nestihli zaplatiť. Zákon v takom prípade rozlišuje dva rozdielne prípady. Ak ste meškali s platením menej ako 30 dní, tak ako vinník máte právo, aby poisťovňa za vás uhradila škodu poškodenému. No následne si poisťovňa túto škodu bude vymáhať od vás, keďže vaše poistenie nenadobudlo účinnosť. Ak meškáte s platením viac ako 30 dní, tak poisťovňa má právo odmietnuť poskytnutie poistného plnenia poškodenému, čiže všetky náklady budete automaticky ako vinník znášať od začiatku len vy.

Nedajte sa oklamať iba najnižšou cenou, ale pozrite sa aj na iné výhody, ktoré vám môže poisťovňa poskytnúť

Už viete, čo vám hrozí, ak by ste nemali uzatvorené povinné poistenie. Taktiež to, ako sa k poisteniu dostanete. Na záver by sme si mohli ešte povedať aj o tom, že nie je dôležitá iba cena PZP, ale aj výhody, ktoré vám poisťovňa k zákonnej poistke môže ponúknuť.

Väčšina poskytovateľov pribaľuje k poisteniu aj základný balík asistenčných služieb. Tieto môžete využiť nielen pri nehode, ale aj keď stratíte kľúče, či si ich pribuchnete v aute, dôjde vám palivo, vybije sa batéria alebo dostanete defekt. V prípade nehody poisťovne zväčša zabezpečia príchod technika na miesto nehody, aby posúdil stav vozidla, prípadne ho na mieste opravil alebo aspoň nechal odtiahnuť do servisu. Niektorí poskytovatelia vám dokážu zabezpečiť na nevyhnutný čas náhradné vozidlo, alebo preplatia náklady na spiatočnú cestu po nehode. Rozsah týchto služieb je veľmi individuálny. Je preto na vás, aby ste si pozreli aj ponuku asistenčných služieb, ktoré vám môže vaša poisťovňa k PZP ponúknuť. Pri nehode určite oceníte, že ste neuzavreli možno tú najlacnejšiu poistku, ale radšej si k nej priplatili pár eur a teraz  nemusíte znášať náklady za odťah či opravu auta. Samostatnú problematiku predstavuje poškodenie čelného skla. Aj keď z PZP máte nárok na jeho opravu, ak vám z pred vami idúceho auta odskočil kameň a poškodil ho, no poisťovne vyžadujú samostatné pripoistenie čelného skla, inak vám túto opravu nepreplatia.

Výpoveď PZP jednoducho a rýchlo

Zrušte nevýhodnú zmluvuV súčasnosti nie je problém, aby ste v prípade nespokojnosti vypovedali vašu doterajšiu zmluvu PZP. Nikto vás nemôže nútiť, aby ste ostávali poistení u doterajšieho poskytovateľa, hlavne nie vtedy, keď s ním nie ste spokojný. Vypovedať povinné zmluvné poistenie ale môžete aj v iných prípadoch, niekedy je to vlastne nevyhnutnosť. O týchto dôvodoch si povieme ďalej v tomto článku, taktiež aj o tom, ako by ste mali postupovať pri vypovedaní poistnej zmluvy.

Aké sú relevantné dôvody na zrušenie povinného zmluvného poistenia?

Dôvodov na vypovedanie povinného zmluvného poistenia vozidla existuje viacero. K niektorým žiadostiam je potom nevyhnutné dokladovať aj daný dôvod. V nasledujúcich riadkoch si ukážeme, kedy je potrebné danú výpoveď PZP aj dokladovať, a ktoré podklady je potrebné k žiadosti priložiť.

 • zrušenie PZP kvôli ukončeniu doby poistenia

Blíži sa už rok od toho, kedy ste uzavreli zákonnú poistku na váš automobil? Tak potom je na čase, aby ste sa rozhodli, či ostanete poistený u vašej doterajšej poisťovne alebo sa chcete poobzerať po nejakej výhodnejšej PZP. Vaša poisťovňa by vás mala informovať vopred o tom, že sa blíži koniec doby poistenia. Vy tak budete mať dostatok času na vyhľadanie si najvýhodnejších ponúk na trhu. Ak sa rozhodnete zmeniť poskytovateľa PZP, žiadosť o výpoveď zákonného poistenia vozidla by ste mali doručiť poisťovni najneskôr 6 týždňov pred ukončením vašej doterajšej zmluvy. V tomto prípade nemusíte vašu žiadosť nijak dokladovať.

 • zrušenie PZP kvôli zániku vozidla

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody alebo bolo vaše vozidlo inak zničené? Aj v takom prípade by ste mali urýchlene požiadať o zrušenie povinného zmluvného poistenia, keďže takéto vozidlo sa už nebude využívať na cestnej komunikácii, teda nepotrebuje poistku. Zvyšné peniaze vám samozrejme poisťovňa vráti. Takúto žiadosť o zrušenie PZP by ste mali doplniť o doklad o zlikvidovaní vozidla.

 • zrušenie PZP kvôli krádeži  vozidla

Nepríjemná udalosť, no v dnešnej dobe pomerne častá. Krádež vozidla vás môže postihnúť, či už vlastníte luxusnejšiu značku alebo staršie ojazdené auto. V prípade odcudzenia vášho vozidla o tom čo najskôr informujte nielen políciu, ale aj vašu poisťovňu. Ak by totiž zlodeji spôsobili vaším ukradnutým vozidlom nehodu, eventuálne škody by šli na váš účet. A to by mohlo byť len pár hodín po krádeži. K žiadosti o vypovedanie PZP z dôvodu krádeže samozrejme pripojte aj policajnú správu o krádeži vozidla .

 • zrušenie PZP kvôli vyradeniu vozidla z evidencie

Zašli ste s autom do servisu a tam vám oznámili, že vaše vozidlo už kvôli zlému technickému stavu nevyhovuje pravidlám cestnej premávky? Jeho oprava by bolo finančne príliš náročná, takže jednoduchšie bude nechať ho vyradiť z evidencie. Ak vypoviete PZP z tohto dôvodu, dokladujte vašu žiadosť potvrdením o vyradení vozidla z evidencie.

 • zrušenie PZP kvôli darovaniu alebo predaju vozidla

Kvôli rozrastaniu vašej  rodiny potrebujete vymeniť vaše auto, aby lepšie vyhovovalo vašim potrebám? Alebo ste sa nečakane dostali k peniazom a chceli by ste ich investovať do nového luxusného auta? Nie je nič ľahšie, ako vaše staré auto ponúknuť na predaj a zadovážiť si nové. Trh s ojazdenými vozidlami v súčasnosti vcelku prekvitá. Ak ste teda svoje auto predali, mali by ste ho odhlásiť zo zmluvného poistenia. To isté platí aj v prípade, ak ste sa rozhodli vaše auto darovať. Povinnosť uzavrieť zákonnú poistku na auto bude už na pleciach nového majiteľa. K takejto žiadosti o zrušenie PZP budete musieť doložiť kúpnopredajnú, resp. darovaciu zmluvu.

 • zrušenie PZP bez udania dôvodu

Oslovil vás známy s ponukou na uzatvorenie výhodnejšieho povinného zmluvného poistenia? Alebo ste si na základe širokej ponuky poisťovní našli lacnejšiu poistku, prípadne vám niektorá poisťovňa zaistí výhodnejší balík poistenia čo sa týka povedzme asistenčných služieb? Aj v takomto prípade môžete podať výpoveď PZP z vašej doterajšej poisťovne a nemusíte pritom udávať žiaden dôvod. Dôležité je len to, aby ste následne uzavreli novú poistku a nejazdili bez uzatvoreného PZP.

Kde a ako podať tlačivo?Ako podať žiadosť o výpoveď PZP?

Pri žiadosti o výpoveď povinného zmluvného poistenia by ste mali dodržať aspoň niekoľko zásad. Každá oficiálna žiadosť si totiž vyžaduje dodržať viacero náležitostí. V prvom rade by ste mali poistnú zmluvu najskôr vypovedať podľa platných podmienok vašej poisťovne. Pre správne a rýchle spracovanie žiadosti o výpoveď PZP by ste sa mali oboznámiť s tým, čo všetko je potrebné do takejto žiadosti uviesť.

V prvom rade by ste mali uviesť údaje o sebe ako držiteľovi vozidla, čo znamená, že uvediete vaše meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu, pokiaľ je auto písané na firmu, tak uvediete názov spoločnosti a jej sídlo. Následne musíte samozrejme uviesť informácie o aute, motocykle, vozíku čo inom dopravnom prostriedku, ktorého poistenie chcete zrušiť. To znamená, že uvediete továrenskú značku a evidenčné číslo vozidla.

Dôležitý je predmet žiadosti, aby bolo hneď na prvý pohľad jasné, o čo ide. Ten by mal byť v tvare Žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenia č. xxx (tu by malo byť číslo vašej  poistnej zmluvy), resp. Výpoveď povinného zmluvného poistenia č. xxx. Pod to by bolo vhodné napísať aspoň krátky text, v ktorom žiadate o výpoveď zmluvy, prípadne osvetlíte dôvody svojho konania. Pokiaľ žiadate o výpoveď PZP z dôvodu odcudzenia vozidla, jeho odhlásenia z evidencie, predaja, darovania či proste preto, že ste našli lacnejšiu poistku, mali by ste do žiadosti napísať aj číslo vášho bankového účtu. Rozdiel z poistného, ktorý ste neprečerpali, vám totiž bude vrátený. Na záver túto žiadosť samozrejme nezabudnite vlastnoručne podpísať.

Pokiaľ sa vám nechce tvoriť takúto žiadosť, môžete jednoducho využiť vzor žiadosti, ktorú nájdete napr. aj na stránke uzavripzp. Do tohto formulára už len jednoducho doplníte vaše údaje a žiadosť si vytlačíte. Na stránke uzavripzp.sk sa dozviete aj ďalšie informácie o výpovedi povinného zmluvného poistenia, ktoré sa vám môžu zísť.

Pokiaľ už máte žiadosť o výpoveď PZP hotovú, je potrebné, aby ste ju svojej poisťovni doručili minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia povinného poistenia. V tomto čase by mala poisťovňa už vašu žiadosť mať fyzicky na stole. Pamätajte na to, že poistený budete ešte ďalších 8 dní od doručenia výpovede do poisťovne. Platí zásada, že dátum prebratia výpovede PZP je dátumom doručenia výpovede do poisťovne. Klient si však často myslí, že dátumom podania si splnil svoju povinnosť.

Osobne alebo poštou?Výpoveď PZP by ste mali podať buď osobne alebo poštou. Ak posielate vašu žiadosť poštou, urobte tak s predstihom a nie na poslednú chvíľu, aby vaša žiadosť bola doručená načas. Taktiež vám odporúčame poslať žiadosť o výpoveď PZP doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní. Najistejšie však bude, ak túto žiadosť o výpoveď PZP vozidla odnesiete do pobočky poisťovne osobne. Aj vtedy si však vypýtajte od pracovníka poisťovne potvrdenie o tom, že ste tak urobili.

Ak ste vypovedali vaše zmluvné poistenie, nezabúdajte, že bude potrebné uzatvoriť novú zmluvu na vaše vozidlo u inej poisťovne. Každé motorové vozidlo totiž musí byť zo zákona poistené. Je teda dobré, aby ste si už pred samotným vypovedaním PZP urobili prieskum na trhu a zistili si tie najlepšie ponuky poistenia. Ponuka na slovenskom trhu je momentálne pomerne široká. Ak sa vám nechce obehávať jednotlivé pobočky osobne, stačí, ak si kliknete na stránku uzavripzp.sk, ktorá spolupracuje s poskytovateľmi PZP. Na tejto stránke sa rýchlo a jednoducho dostanete ku všetkým ponukám poisťovní a vybrať si tú najlepšiu práve pre vás.

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez hraníc…

Dokladovanie príjmu nie je nutné pri každej pôžičkeAk sa zmieňujeme o špeciálnych typoch pôžičiek, nesmieme zabudnúť na pôžičky bez dokladovania príjmu. Pôžičky bez dokladovania príjmu sú vyhľadávané buď takými žiadateľmi, ktorí majú príliš nízke príjmy a vedia, že nikto by im nepožičal, ak by ho dokladovali. Druhá kategória je tvorená tými žiadateľmi, ktorí nechcú dokladovať príjem kvôli tomu, že ho majú napríklad načierno – môže ísť o niektorých živnostníkov. O pôžičky bez dokladovania príjmu sa zaujímajú aj novo začínajúci podnikatelia.

Pôžičky bez dokladovania príjmu sú dostupné v drvivej väčšine vďaka nebankovým spoločnostiam. Úspešnosť tohto produktu prinútila aj niektoré bankové spoločnosti, aby na trh ponúkli rovnaký produkt, avšak dá sa očakávať, že podmienky na získanie bankovej pôžičky bez dokladovania príjmu budú stále zložitejšie, než by to bolo v prípade nebankových pôžičiek bez dokladovania príjmu. Seriózne nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu sú dostupné aj na stránke http://www.peniazomat.sk/pozicky-bez-dokladovania-prijmu/, ktorá vám ponúka viacero poskytovateľov a vy si môžete vybrať toho, ktorý vám najviac vyhovuje. Ich serióznosť si môžete overiť aj na internetovej stránke Národnej banky Slovenska, ktorá udeľuje licencie na poskytovanie pôžičiek a ktorá zoznam všetkých licencovaných spoločností uverejňuje na ich stránke. Takže, aby ste sa nedostali do problémov, požiadajte o pomoc radšej takú spoločnosť, ktorá má licenciu a ktorá je z toho dôvodu permanentne kontrolovaná a v prípade pochybenia vysoko sankcionovaná.

Poďme sa oboznámiť o tom, aké pôžičky bez dokladovania príjmu sú vám k dispozícii.

 1. Pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď

Možno ste už niečo počuli o pôžičkách ihneď. Ale pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď sú vylepšeným variantom tohto typu pôžičky. Pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď resp. ich poskytovatelia vám dokážu peniaze sprostredkovať expresnou rýchlosťou. Niekedy ide o dobu do 10 minút od schválenia žiadosti, prinajhoršom to môže trvať 24 hodín. Samozrejme tento rýchly postup je aktuálny v prípade, ak si zvolíte odoslanie peňazí na účet. Ak by ste uprednostnili peniaze na ruku alebo peniaze šekom, mali by ste počítať so 4 dňami, pokým vám budú peniaze doručené. Celkové vypísanie žiadosti (pôžička bez dokladovania príjmu online) trvá niekoľko minút, akoby trvalo aj telefonické požiadanie.

Ak potrebujete peniaze ihneď, tak toto je správna voľbaPôžičky bez dokladovania príjmu ihneď vám dokážu poskytnúť až 500 eur, pričom splácať ich môžete až 3 mesiace. Takúto možnosť vám ponúka XS pôžička. Iné spoločnosti, ktoré poskytujú pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď sú Ferratum a Pôžičkomat. Ferratum vám poskytne do 350 eur, s dobou splatnosti do 31 dní, pričom ak žiadate o pôžičku prvýkrát, máte možnosť využiť ponuku, ktorá spočíva v neplatení úroku (do 150 eur nemusíte pri splatení započítať úrok). Pôžičkomat vám ponúka presne tú istú akciu, avšak bezúročná ponuka sa vzťahuje na sumu do 80 eur. Okrem toho má Pôžičkomat nižšie lehoty splatnosti – do 15 dní.

Pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď sú pôžičky dostupné pre nezamestnaných, dôchodcov, študentov, ženy na materskej, v skratke skutočne pre každého. Okrem toho je táto pôžička bez dokladovania príjmu dostupná aj bez registra a je ponúkaná jedine nebankovými poskytovateľmi.

 1. Rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu

Rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu majú obmedzenejší okruh žiadateľov, pretože poskytuje vyššie sumy, ktoré si žiadajú v niektorých prípadoch náročnejšie podmienky na získanie pôžičky. Je pravdepodobné, že poskytovatelia týchto pôžičiek budú nazerať do registra, aj keď ide o nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu. Pristúpme k číslam. Rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu vám dokážu sprostredkovať až do 6 000 eur, pričom vám ich umožňujú splácať až 84 mesiacov. Nemali by ste sa však spoliehať na to, že vám niektorí poskytovatelia odpustia úrok, ako by to bolo napríklad pri pôžičkách bez dokladovania príjmu ihneď. Čo však môže byť výhodné je, že ak si zvolíte splatnosť dlhšiu ako 12 mesiacov, jednotliví sprostredkovatelia poskytujú bezplatný odklad splátky.

Rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu majú pochopiteľne aj dlhšie vybavovanie než pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď. Celkové vybavovanie vrátane doručenia peňazí by malo trvať do jedného týždňa, ale nie je vylúčené, že sa to môže natiahnuť aj na dva týždne.

 1. Americká pôžička

Americká pôžička je klasická pôžička, ktorej zámer je vyhnúť sa dokladovania príjmu. Je poskytovaná výhradne nebankovými spoločnosťami. Keďže poskytuje aj niekoľko desaťtisícové, ak nie stotisícové sumy, je potrebné počítať s tým, že budete musieť ručiť nehnuteľnosťou, aj keď je možné ručiť nehnuteľnosťou tretej osoby. Okrem toho má americká pôžička bez dokladovania príjmu aj dlhšiu dobu splatnosti – aj niekoľko desiatok rokov. Treba sa pripraviť aj na to, že predtým, ako vám ju schvália, budete potrebovať investovať (posudok o založenej nehnuteľnosti,…). Výhodou tejto pôžičky bez dokladovania príjmu je, že je poskytované aj dlžníkom v bankovom registri, a preto je vhodná pre začínajúcich podnikateľov.

Existuje aj možnosť ručiť nehnuteľnosťouPotrebujete niečo špecifickejšie?

Ste náročnejší? Hľadáte ešte viac špecifickejšie pôžičky? A čo tak pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra? Alebo pôžičky bez dokladovania príjmu a bez ručenia nehnuteľnosťou?

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra sú vhodnou alternatívou hlavne pre nezamestnaných, resp. pre žiadateľov s nízkym príjmom, ktorí mali problémy s predchádzajúcimi pôžičkami vo význame, že ich splácali neskoro, prípadne vôbec. Do registra nazerajú všetky bankové spoločnosti, a pokiaľ im nedokážete, že ste v dobrej finančnej situácii, so zápisom v registri vám určite nepožičajú. Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra sú dostupné jedine u nebankových spoločností.

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez ručenia nehnuteľnosťou

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez ručenia nehnuteľnosťou sú pôžičky pre tých žiadateľov, ktorí nechcú peniaze za každú cenu, hoci ich skutočne veľmi potrebujú. Väčšina nekalých spoločností si zgustne na krízovej situácii niektorých žiadateľov a vyčkávajú na chvíľu, keď budú mať problémy so splácaním, aby im mohli skonfiškovať majetok aj pre 100 požičaných eur. Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez ručenia nehnuteľnosťou sú pre tých, ktorú si potrpia na istotu a sú dostupné aj na stránke Peniazomatu.

Existujú rôzne spôsoby ako získať pôžičku bez dokladovania príjmuVyberte si zo 4 spôsobov požiadania

Pôžička bez dokladovania príjmu je vám dostupná štyrmi rozličnými spôsobmi požiadania.

 1. Pôžička bez dokladovania príjmu online je najrýchlejšia a najpohodlnejšia pôžička vôbec, pretože o ňu môžete požiadať z domu alebo z hocijakého iného miesta, kde máte prístup na internet. Okrem toho si pôžička bez dokladovania príjmu online nekladie nároky na presnú hodinu, kedy o ňu treba požiadať. Môžete tak urobiť hocikedy.
 2. Telefonické pôžičky bez dokladovania príjmu patria rovnako k rýchlejším spôsobom požiadania, pretože sa priamo spojíte s pracovníkom spoločnosti a zadáte všetky potrebné údaje. Ak budete mať šťastie, pracovník vám môže povedať, s akou pravdepodobnosťou vám bude pôžička bez dokladovania príjmu schválená.
 3. Sms pôžička bez dokladovania príjmu vám je dostupná kdekoľvek, kde máte telefonický signál. Táto pôžička bez dokladovania príjmu si však určuje vyššie poplatky za sprostredkovanie a aj doba vyhodnotenia žiadosti je o niečo dlhšia než pri iných spôsoboch požiadania.
 4. Požiadať osobne v pobočke je veľmi zriedkavé, keďže nebankové spoločnosti majú len málokedy svoje kamenné pobočky. Osobne môžete požiadať v bankových spoločnostiach, ktoré však pôžičky bez dokladovania príjmu ponúkajú len pri špeciálnych príležitostiach a je dosť možné, že budete musieť dokazovať potvrdenia iného typu, aby mali vo vás istotu.

Poskytovatelia pôžičky bez dokladovania príjmu sa snažia neustále zlepšovať tento produkt. Viac informácii ohľadom dokladovania príjmu sa dozviete aj tu http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Potvrdenie_o_mzde__prijme.pdf.

Všetky výhodné pôžičky jedine cez Peniazomat

Pôžička od banky alebo nebankovej spoločnosti?Hľadáte vhodné pôžičky? Ale neviete na koho sa obrátiť? Prípadne, potrebujete pôžičku, ale neviete, ktorá by bola pre vás tá najlepšia? V tomto texte si povieme všetko, čo by mohlo pri výbere pôžičky zavážiť. Začnime vysvetlením pojmu „pôžička“. Pôžička je služba, pri ktorej jedna strana poskytne nejakú vec druhej strane po určitú dobu. Táto doba je vopred určený termín, ktorý uvádza, kedy najneskôr má byť požičaná vec vrátená. V súčasnom kontexte sa pôžička vzťahuje hlavne na finančnú sféru. To znamená, že aj v tomto texte sa budeme venovať finančným pôžičkám, a teda úverom. Každý úver / pôžička sa spája s vyššou splatenou sumou. Splatená suma sa navyšuje o úrokovú sadzbu, ktorej výška sa pohybuje podľa toho, od koho pôžičky žiadate, koľko žiadate, ale aj od toho, aký typ pôžičky žiadate. Osoba, ktorá žiada úver a ktorej je úver, po splnení podmienok, schválený, sa stáva dlžníkom. Osoba, ktorá úver sprostredkováva sa nazývate veriteľom. Veriteľ môže byť banková alebo spoločnosť, ale aj súkromná osoba. Priblížme si trošku bankové a nebankové pôžičky.

Peniazomat Vám poskytuje bankové aj nebankové pôžičkyBankové a nebankové pôžičky

Nie je žiadnou novinkou, ak povieme, že ľudia sa v pôžičkovom biznise prikláňajú a viac dôverujú práve bankovým spoločnostiam. V súčasnej dobe sú však v kurze aj nebankové pôžičky, pretože sú dostupnejšie oveľa širšiemu okruhu žiadateľov, keďže ich môžu získať za oveľa jednoduchších podmienok. Tento fakt sa netýka len nižších pôžičiek, ale aj pôžičiek s vyššími, klasickými sumami. Napriek tomu, že sú nebankové pôžičky dostupnejšie, žiadatelia by sa nemali nechať zmiesť zdanlivo dôveryhodnými spoločnosťami, a pri každej príležitosti si ich preverovať. Môžu tak urobiť na stránke Národnej banky Slovenska, kde si vyhľadajú zoznam licencovaných spoločností alebo si jednoducho vyhľadajú názory zainteresovaných neovplyvnených a objektívnych spotrebiteľov.

Všetky druhy pôžičky vám sprostredkuje aj Peniazomat. Peniazomat je internetová stránka, ktorá vám umožňuje pôžičky online. Spolupracuje len so serióznymi, licencovanými a overenými bankovými a nebankovými poskytovateľmi, čiže ak zájdete na túto stránku, nemusíte už strácať čas s kontrolovaním jednotlivých licencií. Okrem toho si na nej môžete naštudovať informácie o jednotlivých pôžičkových spoločnostiach a na základe toho si vybrať, ktorú sa rozhodnete požiadať o finančnú pomoc, prípadne takú pôžičku, ktorá je vám vo vašej súčasnej situácii čo najdostupnejšia.

Spomedzi bankových spoločností môžete o pôžičky požiadať napríklad VÚB, Zuno, Poštovú banku, Slovenskú sporiteľňu, mBank, Sberbank… Výhodné nebankové pôžičky vám poskytujú spoločnosti Home Credit, Ferratum, Pôžičkomat, Profi credit, Provident, Cetelem, Quatro pôžička, Slovenská požičovňa…Všetkých týchto poskytovateľov a ešte aj mnohých ďalších môžete požiadať o pôžičku priamo na stránke Peniazomatu.

Aké typy pôžičky možno požiadať?

Ak hovoríme o finančnej pôžičke, nemáme na mysli jeden konkrétny produkt, pretože pôžičky zahŕňajú viacero produktov. Vo všeobecnosti však delíme pôžičky podľa toho, akú dobu splatnosti nám poskytujú: krátkodobé a dlhodobé pôžičky.

 1. Potrebujete požičať malú sumu?Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky sú také pôžičky, ktorých splatnosť trvá krátku dobu. Môže to byť niekoľko dní, maximálne mesiacov. Vo všeobecnosti je minimálna doba splatenia 5 dní a maximálna 84 mesiacov. Krátkodobé pôžičky sú vhodné pre každých žiadateľov, ktorí potrebujú financie od 20 eur, no dokážu uspokojiť aj tých náročnejších, a to s ponukou 6 000 eur. Krátkodobé pôžičky sú dostupné u bankových aj nebankových poskytovateľov a môžeme ich rozdeliť na pôžičky ihneď a na rýchle pôžičky.

a, pôžičky ihneď

Pôžičky ihneď je typ najrýchlejšej pôžičky vôbec. Zaraďujeme ich medzi nebankové pôžičky, pretože sú poskytované výhradne nebankovými spoločnosťami. Ich hlavnou výhodou je, že vám dokážu poskytnúť peniaze už do 10 minút od schválenia vašej žiadosti. Rýchlosť podania žiadosti, ako aj doba vyhodnotenia žiadosti sú veľmi rýchle. Pôžičky ihneď vám dokážu prilepšiť až do 500 eur, pričom vám ponúkajú dobu splatnosti až 3 mesiace. 500 eur na 3 mesiace môžete mať s XS pôžičkou. Ak vám stačí menšia suma – do 350 eur, s kratšou dobou splatnosti – do 31 dní, využite služby spoločností Ferratum a Pôžičkomat. Tie vám okrem iného ponúkajú aj možnosť bezúročnej pôžičky, to znamená, že namiesto 20% úroku z požičanej sumy zaplatíte 0% = splatíte len toľko, koľko ste si požičali. Táto ponuka je však aktuálna len pre tých žiadateľov, ktorým je pôžička cez tieto spoločnosti schválená po prvýkrát.

b, rýchle pôžičky

Rýchle pôžičky sú opäť výborným produktom hlavne pre tých, ktorí potrebujú peniaze rýchlo, no nie až tak rýchlo ako pri pôžičke ihneď, pretože rýchle pôžičky vám dokážu zabezpečiť požadovanú sumu približne do jedného týždňa. Ich výhodou je, že s nimi môžete požiadať o sumu až do 6 000 eur a splácať ju môžete až 84 mesiacov. Rýchle pôžičky ponúkajú ako bankové, tak aj nebankové spoločnosti, no musíte počítať s tým, že u bankových bude potrebné viacero dokladovaní. Úrokové sadzby jednotlivých pôžičiek tohto typu sa pohybujú od 20 do 30% a vo všeobecnosti neponúkajú akcie v podobe odpustenia úrokov.

V rámci krátkodobých pôžičiek sú dostupné aj pôžičky bez dokladovania príjmu, pôžičky bez ručenia, pôžičky bez registra, pôžičky bez dokladovania účelu, pôžičky pre nezamestnaných, či pôžičky pred výplatou. Väčšina z týchto menovaných podtypov je možná jedine u pôžičky ihneď a niektoré u rýchlych pôžičiek.

 1. Dlhodobé pôžičky

Dlhodobé pôžičky sú také pôžičky, ktoré ponúkajú veľmi dlhú dobu splatnosti. Pohybuje sa od niekoľkých rokov až po desiatky rokov. Ponúkané maximum však býva 30 rokov. Ponúkajú ich bankové, aj nebankové subjekty, avšak vyššie sumy môžete požiadať u bankových sprostredkovateľov. Nebankové pôžičky sú dostupné do výšky 100 000 eur, bankové pôžičky môžu presiahnuť aj niekoľkonásobok tejto sumy, ale samozrejme za oveľa zložitejších podmienok. Čo sa týka jednotlivých produktov, tak tie sa stále vylepšujú, aby boli ľuďom čoraz viac atraktívnejšie. Čo ľudí láka a čo ich ovplyvňuje v rozhodovaní je výška úrokovej sadzby. Úrok pri nebankových pôžičkách je už skoro taký výhodný, a v niektorých prípadoch aj výhodnejší než pri bankových pôžičkách. Bez problémov môžete nájsť aj v nebankových spoločnostiach úrokové ponuky, ktoré sú nižšie ako 10%.

Americká pôžička

Špeciálnym typom dlhodobých pôžičiek je americká pôžička. Cieľom žiadateľov, ktorí vyhľadávajú tento typ pôžičky je nedokladovať príjem. Mnohokrát sú schválené aj tým žiadateľom, ktorí majú zápis v registri dlžníkov alebo novo začínajúcim podnikateľom. Americká pôžička ale požaduje založenie nehnuteľnosti (môže byť aj nehnuteľnosť tretej osoby).

Refinancovanie úveru ušetrí stovky eúrRefinancovanie úveru

Medzi dlhodobé pôžičky zaraďujeme aj refinancovanie úveru. Refinancovanie úveru je nedávno vzniknutý produkt, ktorého cieľom je spojiť všetky vaše existujúce úvery do jedného, s lepším úrokom, s lepšími splátkami, s lepšou dobou splatnosti. Celkovo by malo byť refinancovanie úveru výhodnejšia alternatíva viacerých už existujúcich úverov. Pri rozhodovaní sa o refinancovaní treba prihliadať na viacero faktorov, resp. poplatkov, ktoré s ním sú spojené, a ktoré môžu ovplyvniť celkovú výhodnosť refinancovania úveru.

Úverová kalkulačka

Ak by ste si chceli overiť výhodnosť pôžičky, o ktorú sa zaujímate, je vám k dispozícii špeciálny internetový nástroj, a tým je úverová kalkulačka. Úverová kalkulačka je dostupná skoro na každej stránke poskytovateľa pôžičky a obsahuje také údaje, ako výška požičanej sumy, doba splatnosti, výška úroku, RPMN (ročná percentuálna miera nákladov je číslo v percentách, ktoré určuje koľko percent preplatíte zo sumy za jeden rok, pričom zahŕňa aj úrokovú sadzbu) a celková preplatená suma. Pomocou kurzoru si môžete presne vypočítať všetky preplatky, dobu splatnosti a iné údaje, ktoré vám pomôžu sa rozhodnúť o výhodnosti pôžičky.

Ako možno o pôžičky požiadať?

Na požiadanie o pôžičku sú vám vo všeobecnosti dostupné štyri spôsoby: internet, sms správy, telefonát a osobné stretnutie.

Pôžičky online patria k najanonymnejšiemu spôsobu požiadania o pôžičku. Z pohodlia domova môžete o akejkoľvek hodine požiadať skutočne rýchlo o pôžičku, ktorá vám najviac vyhovuje. Cez pôžičky online môžete žiadať o vyššie sumy nebankové spoločnosti. Ak by ste chceli vyššie sumy cez banku, bude potrebné osobné stretnutie.

Sms pôžičky patria k pomalšiemu spôsobu, pretože ich vybavovacia doba trvá minimálne 4 dni. Okrem toho si niektorí poskytovatelia určujú veľmi vysoké poplatky za sprostredkovanie sms pôžičky. Výhodou však je, že nepotrebujete prístup k internetu, aj keď niektorí poskytovatelia žiadajú online registráciu pred podaním žiadosti o sms pôžičku.

Telefonické pôžičky patria k rýchlemu vybaveniu pôžičky, pretože zavoláte priamo poskytovateľovi a prostredníctvom jeho pracovníkov sa môžete opýtať na všetko, čo je pre vás pri pôžičke dôležité. Pracovník vám niekedy aj hneď povie, či na pôžičku máte nárok alebo nie.

Pôžičky prostredníctvom osobnej žiadosti sú stále veľmi rozšírené. Žiada si to však váš čas počas otváracích hodín pobočky. Výhodou je, že ste opäť priamo v spojení s pracovníkom a môžete sa ho priamo opýtať na všetky veci, ktoré vám ohľadom danej pôžičky vŕtajú v hlave.

Splácať môžete aj bankovým prevodomSplácanie pôžičky

Medzi najdôležitejší moment v existencii pôžičky patrí splatenie. Splatenie je príjemné ako pre veriteľa, tak aj pre dlžníka, keďže sa zbaví dlžoby. Horšie to je v prípade, ak peniaze na splatenie na konci vopred určeného termínu nemá. Vtedy by mal čo najskôr kontaktovať poskytovateľa pôžičky, aby mu nenaúčtoval vysoké penále a dohodnúť sa na nasledujúcich krokoch. Väčšinou je navrhnutý odklad splátky, ktorý však býva spoplatnený. Bez poplatku býva pri vyšších pôžičkách, ktorých doba splatnosti presahuje dobu jedného roka.

Vo všeobecnosti môžete využiť tieto spôsoby splácania: šek, bankový prevod alebo priamy vklad na účet banky. Avšak aj tieto spôsoby si radšej preverte, pretože nie všetci poskytovatelia umožňujú tieto 3 spôsoby. Niektorí vyslovene zakazujú napríklad šeky.

Pôžičky sú veľmi obšírna téma a v tomto článku sme sa vám snažili poskytnúť skutočne len základné informácie. Ak by ste však potrebovali niečo komplexnejšie, pôžičky sú centrálnou témou článku http://www.wikihow.com/Get-a-Loan.

Pôžička ihneď vám prinesie istotu

Nestrácajte čas, požiadajte o pôžičku ihneďSte nezamestnaný? Alebo naopak zamestnaný a potrebujete peniaze? Žiaden problém, pretože pôžička ihneď je prístupná skutočne širokému okruhu obyvateľstva. Jedinou podmienkou je byť plnoletý (mať nad 18 rokov). V tomto texte si predstavíme výhody aj nevýhody pôžičky ihneď, ako aj to, kto ju sprostredkováva, koľko financií vám ponúkne, ale aj dobu, počas ktorej by mala byť daná pôžička ihneď splatená.

Kto vám poskytne pôžičky ihneď?

Pôžička ihneď je ponúkaná nebankovými spoločnosťami, teda ide o nebankové pôžičky ihneď. Ak by ste chceli tento typ pôžičky cez bankovú inštitúciu, hľadali by ste zbytočne. Ak by ste na takúto ponuku natrafili, bolo by to jednoznačne s náročnejšími podmienkami, než by to bolo pri nebankových pôžičkách ihneď.

To, že sú pôžičky ihneď poskytované nebankovými spoločnosťami neznamená, že im nemáte dôverovať, ale ani to, aby ste verili každej spoločnosti. To, ktorá pôžička ihneď, alebo skôr jej poskytovateľ je dôveryhodný si môžete veľmi ľahko overiť na stránke Národnej banky Slovenska. Táto internetová stránka totižto obsahuje zoznam všetkých spoločností, ktoré prešli tvrdými podmienkami. Ak vám tento spôsob overovania veľmi nevyhovuje, môžete si do Národnej banky priamo zatelefonovať a opýtať sa na licenciu danej spoločnosti. Ak zistíte, že daná spoločnosť licenciu nemá, radšej si s ňou nič nezačínajte. Ak však naopak licenciu má, môžete byť na 100% pokojný a danú spoločnosť o pôžičku ihneď požiadať.

Hlavnými licencovanými a zákazníkmi overenými poskytovateľmi pôžičky ihneď sú spoločnosti Ferratum, Pôžičkomat a XS pôžička. Ak nechcete skúmať jednotlivé podmienky týchto spoločností, tak vám odporúčame stránku Peniazomatu, pretože peniaze máte ihneď a rýchle spolupracuje jedine s licencovanými spoločnosťami (aj s vyššie menovanými) a hlavné podmienky všetkých nebankových spoločností má stručne popísané, čiže sa môžete rozhodnúť naozaj rýchlo, bez toho, aby ste študovali niekoľko strán podmienok jednotlivých spoločností.

Rýchle požiadanie a vyplatenie do 10 minútHlavné výhody pôžičky ihneď

Určite vás zaujíma aj to, prečo by ste si mali zvoliť práve pôžičku ihneď cez nebankové spoločnosti. Vymenujme si hneď viacero dôvodov, ktoré by mohli zavážiť.

 1. do 10 minút!

Medzi hlavnú výhodu pôžičky ihneď môžeme zaradiť rýchlosť doručenia. Niektoré spoločnosti garantujú doručenie peňazí do 10 minút od schválenia pôžičky ihneď. Pôžička ihneď na účet patrí medzi najrýchlejšie pôžičky vôbec. Ak by ste chceli iný spôsob doručenia peňazí, napríklad šekom, mali by ste počítať so 4 dňami. Treba sa zmieniť aj o tom, že doručovanie môže niekedy trvať aj dlhšie, no maximálne 24 hodín.

 1. rýchle požiadanie!

Pôžička ihneď ponúka okrem rýchleho doručenia aj rýchle vybavenie! Podľa toho, aký spôsob požiadania si zvolíte, sa to pohybuje v rozpätí niekoľkých minút. Predstavme si jednotlivé spôsoby.

a, pôžičky ihneď online patria k najrýchlejšiemu spôsobu žiadosti, pretože ich vybavovanie netrvá ani 3 minúty. Stačí vypísať niekoľko políčok a odoslať žiadosť. Potom už len čakáte na odpoveď zo strany poskytovateľa.

b, sms pôžička ihneď je na vzostupe, avšak nie je taká rýchla ako napríklad pôžičky ihneď online alebo telefonická pôžička ihneď. Okrem toho si určujú vyššie poplatky a rovnako aj doba doručenia a spôsob vybavovania môže trvať aj niekoľko dní.

c, telefonická pôžička ihneď je rýchlosťou porovnateľná s pôžičkami ihneď online, a možno je aj o trošku rýchlejšia, pretože komunikujete priamo s pracovníkom danej spoločnosti, čiže v najlepšom prípade vám povie okamžite, či máte nárok na pôžičku ihneď alebo nie, ako aj to, kedy vám bude doručená.

 1. rýchle vyhodnotenie žiadosti!

Túto výhodu sme si načrtli vyššie. Žiadna iná pôžička vám takto rýchlo nepovie, či ste splnili kritéria alebo nie. K tomu ešte pôžička ihneď nemá žiadne náročné kritéria, čiže podmienky na 99% splníte a verdikt môžete mať už do niekoľkých minút od odoslania žiadosti. To sa netýka sms pôžičky ihneď, kedy to môže trvať aj niekoľko dní.

 1. žiadne dokladovanie!

Koniec papierovania a dokladovania rôznych zbytočností. V bankových spoločnostiach by ste museli minimálne dokladovať príjem. Nebanková pôžička ihneď nepožaduje nič. Maximálne vás požiada zadať číslo dokladu totožnosti. A to je všetko.

 1. jednoduché podmienky na získanie!

Ďalšou výhodou sú skoro nulové podmienky na získanie. To, čo musí spĺňať každý je vek nad 18 rokov. Zvyšok je ideál. Pôžička pre nezamestnaných ihneď, pôžička pred výplatou ihneď či pôžička bez registra ihneď sú dnes aj vašou realitou. Nemusíte byť zamestnaný, môžete byť dôchodca, študent, či žena na materskej! Jedine, čo by ste mali urobiť je reálne zhodnotiť vašu súčasnú situáciu, a hlavne to, či pôžičku ihneď budete vedieť splatiť do vopred daného termínu. Takisto aj pôžička bez registra ihneď je výbornou voľbou pre tých žiadateľov, ktorí mali v minulosti pôžičku, avšak nesplácali ju včas, čo zapríčinilo, že sa ocitli na zozname dlžníkov. Jedine niektoré nebankové spoločnosti nenazerajú do registra!

 1. bezúročné pôžičky ihneď!

Kto vám poskytne pôžičky ihneď bez úroku? Jedine nebankové spoločnosti Ferratum a Pôžičkomat. Ak žiadate o túto pôžičku prvýkrát, tieto spoločnosti vám odpustia úrok, až do výšky pôžičky ihneď do 150 eur!

 1. pôžička ihneď až do 500 eur!

Koľko eur by ste radi uvítali na svojom účte do 24 hodín? Do 500 eur by vás malo uspokojiť, pretože to je suma, ktorú vám pôžička ihneď dokáže sprostredkovať. 500 eur vám poskytne XS pôžička. Ferratum a Pôžičkomat vám radi požičajú do 350 eur. Výška týchto súm nie je vôbec zanedbateľná a zachránila už mnoho situácií.

Neposledným dôvodom, prečo o nebankovú pôžičku ihneď požiadať je to, že nemusíte nikam chodiť, nikto nebude vidieť, že žiadate o pôžičku a že ste vo finančnej núdzi, ako sa ani nemusíte psychicky „ponižovať“ pred blízkymi.

Pozor na vysoké RPMNNevýhody pôžičky ihneď

Pôžičky ihneď majú napriek mnohým výhodám aj niekoľko nevýhod. Ide o tieto:

 1. kratšia doba splatnosti!

Pôžička ihneď sa vyznačuje hlavne kratšou dobou splatnosti. Doba splatnosti je ovplyvnená výškou sumy, ktorú si môžete požičať, ako aj rýchlosťou vybavenia a doručenia peňazí. Pôžička ihneď má maximálnu dobu splatnosti 3 mesiace, a to s XS pôžičkou. Ferratum umožní splácať od 7 do 31 dní a Pôžičkomat od 5 do 15 dní. V prípade neočakávaných okolností si môžete dobu splácania predĺžiť, ale musíte počítať s poplatkom za umožnenie takejto služby.

 1. vyššia úroková sadzba!

Ak si odmyslíme, že pôžičky ihneď vám umožňujú bezúročné splácania, je potrebné počítať s vyšším úrokom. Ten sa pohybuje okolo 25%.

V texte sme si podali základné informácie o pôžičkách ihneď, o sprostredkovateľov, ich výhodách aj nevýhodách. Ak by ste však chceli tému skúmať do hĺbky, odporúčame vám prečítať si tento článok http://www.business.com/business-loans/applying-for-an-sba-loan-versus-alternative-online-lenders/ .

Pôžička pre nezamestnaných výhodne!

Aj v prípade, že ste nezamestnaný, tak Vám niektoré nebankové spoločnosti požičajúUž niekoľko mesiacov sa vám nedarí nájsť prácu, napriek tomu, že rozposielate životopisy, kde sa dá a odpovedáte na každé ponuky práce? Vaše úspory sa vám pomaly míňajú a štátne príspevky nepostačujú na vyplatenie neočakávaných výdavkov? To, že ste nezamestnaný už nepredstavuje pre všetky pôžičkové inštitúcie hendikep, pretože niektoré spoločnosti poskytujú peniaze práve tejto kategórií ľudí, s názvom pôžičky pre nezamestnaných. Je dostupná skoro každému, kto spĺňa jediné fixné kritérium – byť plnoletý, a teda mať nad 18 rokov. Zaraďujeme ich medzi nebankové úvery, pretože ich poskytujú jedine nebankové spoločnosti. Ak by ste chceli o ne požiadať bankovú inštitúciu a boli by ste nezamestnaný, tak by ste so 100% neúspešnosťou obišli na prázdno. Teraz, aby ste vedeli, do čoho idete, povedzme si bližšie informácie.

Ihneď a do 24 hodín

Ak potrebujete peniaze skutočne veľmi rýchlo, typ s označením ihneď vám to zaistia. Ako je to možné? Pretože vám môže byť doručená už do 10 minút od schválenia žiadosti. Nazývame ich aj pôžičky pre nezamestnaných do 24 hodín, pretože to je maximálna doba, kedy vám môže byť pôžička, v prípade jej schválenia, doručená. Okrem rýchlej doby doručenia je rýchle aj vyhodnotenie žiadosti, pretože poskytovatelia pôžičky pre nezamestnaných ihneď si uvedomujú, že o peniaze žiadate preto, lebo je to urgentné.

Splatnosť takýchto pôžičiek je rádovo v týždňochPôžička pre nezamestnaných vám požičia…

Základnou otázkou je, koľko financií vám pôžičky pre nezamestnaných dokážu sprostredkovať. Závisí to od toho, koho sa rozhodnete o tento typ pôžičky požiadať. Spomedzi serióznych a overených spoločností sú to Ferratum, Pôžičkomat a XS pôžička. Vo všeobecnosti si môžete požičať do 30 do 500 eur. Pričom najvyššiu čiastku, teda 500 eur ponúka XS pôžička. S Ferratum a Pôžičkomatom si môžete požičať do 350 eur a okrem toho vám dajú takú akciu, pri ktorej si môžete požičať do 150 eur bezúročne. Táto ponuka však platí pre tých, ktorí si o pôžičku od týchto spoločností žiadajú po prvýkrát a ktorým bude žiadosť schválená. Okrem toho sa úroková sadzba pohybuje plus-mínus okolo 25%.

Pôžičky pre nezamestnaných majú takúto splatnosť…

Ďalší údaj, ktorý by mohol rozhodnúť o tom, od koho si pôžičku zoberiete, je doba splatnosti. Ponúkané nemenné maximum splatnosti je 3 mesiace a ponúka ho XS pôžička. S Ferratum máte možnosť splácať od 7 do 31 dní a s Pôžičkomatom od 5 do 15 dní. Ak by ste tesne pred ukončením doby splatnosti zistili, že nebudete môcť pôžičku splatiť, neotáľajte a okamžite sa spojte s poskytovateľom pôžičky pre nezamestnaných, aby ste sa dohodli o nasledujúcich krokoch. Väčšinou vám navrhnú odklad splátky, avšak táto služba môže byť spoplatnená. Stále je to ale lepšia alternatíva ako čakať na upovedomenie, ktoré vás môže vyjsť oveľa drahšie.

Máte zápis v registri?

Ak máte zápis v registri dlžníkov, nevadí, pretože na trhu s pôžičkami môžete nájsť už aj pôžičky pre nezamestnaných bez registra. Čo znamená mať zápis v registri dlžníkov? Znamená to to, že ste už mali nejakú pôžičku, ale nesplácali ste ju včas, prípadne vôbec, čo zapríčinilo, že ste dostali záznam do registra dlžníkov o nesplácaní. Tento register si vedú ako bankové, tak aj nebankové spoločnosti. Banky na tento údaj nahliadajú na 99%, zatiaľ čo nebanková pôžička pre nezamestnaných bez registra nebude brať ohľad na tento údaj, hoci k nemu má prístup.

Nebankové spoločnosti Vám požičajú aj bez dokladovania príjmuMáte nízky, prípadne žiadny príjem?

Pôžičky pre nezamestnaných bez dokladovania príjmu vám jednoznačne zaručia, že nemusíte dokladovať príjem. Tento fakt je vhodný nielen pre nezamestnaných, ale aj pre tých, ktorých situácia znemožňuje hľadania vhodnej práce. Do tejto kategórie spadajú ženy na materskej, dôchodcovia, študenti, živnostníci… Jediné, čo od vás môžu sprostredkovatelia v žiadosti požadovať, je zadať váš približný čistý mesačný príjem, ktorý však v prípade pôžičky pre nezamestnaných bez dokladovania príjmu nebude nikto overovať a teda ho nemusíte ani dokladovať.

Bojíte sa o svoj majetok?

Nie každý si chce požičať peniaze aj za cenu ručenia. Pôžička pre nezamestnaných bez ručenia je destinovaná práve tej kategórii žiadateľov, ktorí chcú mať v živote aspoň jedinú istotu a neplánujú riskovať a založiť ju, prípadne založiť niečo iné ako protihodnotu v prípade nesplácania pôžičky pre nezamestnaných. Pôžička pre nezamestnaných bez ručenia je dostupná u všetkých troch poskytovateľov pôžičky pre nezamestnaných ihneď.

Ako možno požiadať?

Posledná vec, ktorá by vás mohla zaujímať ohľadom pôžičky pre nezamestnaných je, akým spôsobom o ňu možno požiadať. Keďže nebankové spoločnosti vo väčšine prípadov nemajú kamenné pobočky, nie je možné o nich požiadať osobne, hlavne čo sa pôžičky pre nezamestnaných týka. Čo však môžete využiť, je buď telefonická žiadosť, online pôžička pre nezamestnaných alebo sms pôžička pre nezamestnaných. Sms pôžička pre nezamestnaných je prístupná len s Ferratum a potom s inými spoločnosťami, ktoré si však účtujú oveľa vyššie poplatky než napríklad online pôžička pre nezamestnaných. Online pôžička pre nezamestnaných patrí spolu s telefonickou pôžičkou k najrýchlejším spôsobom požiadania. Okrem toho online pôžička pre nezamestnaných rešpektuje vašu anonymitu, nemusíte nikam chodiť, s nikým sa rozprávať a dokonca o ňu môžete požiadať o hociktorej rannej či nočnej hodine. Z nášho pohľadu je online pôžička pre nezamestnaných rozhodne najlepšia, čo sa týka žiadosti, rýchlosti jej vybavenia ako aj odosielania peňazí buď na účet (do 10 min) alebo šekom (do 4 dní). Ak by vás online pôžička pre nezamestnaných zaujala, využite služby Peniazomat.sk, ktorý spolupracuje práve s tými nebankovými spoločnosťami, s ktorými sme vás vyššie oboznámili a ktoré patria k najvyužívanejším a najserióznejším inštitúciám.

Ak by ste mali predsa len viac otázok ohľadom pôžičky pre nezamestnaných, na ktoré ste nenašli odpoveď v našom článku, vrelo vám odporúčame skonzultovať túto stránku.